செவ்வாய், 20 நவம்பர், 2012

நம்பிள்ளையின் சிறப்பு

வரும் கார்த்திகை மாதத்தில் கார்த்திகை நக்ஷத்ரம் அன்று மகாசார்யரான நம்பிள்ளையின் வருஷ திருநக்ஷத்திரம் வரவிருக்கிறது. இந்த சிறப்பு தினத்தை ஒட்டி அடியேன் இன்றிருந்து ஒரு வாரத்திற்கு நம்பிள்ளையின் சிறப்பையும் அவரின் உரைத்தினையும் விரிவாக வரைய முற்படுகிறேன். தவறிருந்தால் க்ஷமித்து பொருத்தருளவேண்டும் என்று அடியார்களை ப்ரார்த்தித்துக் கொள்கிறேன்.

தெள்ளியதா நம்பிள்ளை செப்புநெறி தன்னை
வள்ளல் வடக்குத் திருவீதிப் பிள்ளை இந்த
நாடறிய மாறன் மறைப்பொருளை நன்குரைத்தது
ஈடு முப்பத்தி ஆறாயிரம்

நம்பிள்ளை செப்பிய பேருரைகளை வடக்குத் திருவீதிப்பிள்ளை ஏடுபடுத்திய வரலாற்றுச் சிறப்பை கூறுகிறது இந்த உபதேச ரத்தினமாலை பாசுரம்.

அதாவது, தெளிவாக நம்பிள்ளை அருளிச்செய்யும் மார்கத்தை, ஔதார்யமுடைய (genorosity) வடக்குத் திருவீதிப்பிள்ளை இந்த உலகத்தில்லுள்ளோர் அறிந்துக் கொள்ளும்படி திருவாய்மொழியின் அர்த்த விசேஷங்களை செவ்வையாக உரைத்தது ஈடு என்னும் முப்பத்தி ஆறாயிரப்படி வ்யாக்யானமாகும் என்று உபதேச ரத்தினமாலையில் மாமுநிகள் காட்டுகிறார்.

அது என்ன நன்குரைத்தது?

"ஆனை கோலம் செய்தாப்போலே மிகத் தெளிவாம்படி அருளிச் செய்தது" என்று பிள்ளைலோகம் ஜீயர் சாதித்து அருள்கிறார். இதனால் தெளிவும், அழகும் மிக்கது ஈடு வ்யாக்யானம் என்பது கருத்து.

அது என்ன "தெள்ளியதா செப்பியது"?

திருவாய்மொழிக்கு வ்யாக்யானம் இட்டருளிய குணவாளர்களான திருக்குருகைப் பிரான் பிள்ளான் முதலானோர் வ்யாக்யானத்தை சுருங்க எழுதி விளக்க வேண்டியதை வாய்மொழியாகக் கூறி வந்தார்கள். ஆனால் ஈட்டில், சொல்ல வேண்டுவன அனைத்தையும் ஒன்று தப்பாமல் விரிவாகச் சொற்பெருக்காற்றியபோது கேட்டு எழுதப்பட்டதால் "தெளிவு" மிகுந்து காணப்படுகிறது. எனவேதான் ஈடு தெள்ளியதாக செப்பிய உரை என்று மாமுநிகள் சாதிக்கிறார்.

சரி ஏன் அவரை "வள்ளல் வடக்குத் திருவீதிப் பிள்ளை" என்று மாமுநிகள் குறிப்பிடுகிறார்?

தெளிவும் அழகும் மிக்க ஈட்டை வடக்குத் திருவீதிப்பிள்ளை ஏடுபடுத்தவில்லை என்றால் நம்பிள்ளையின் சொற்களும் சொற்பொருட்களும் காற்றில் கரைந்து போயிருக்கும். அவருடைய பணியைப் பாராட்டியே அவரை "வள்ளல்" என்று சிறப்பித்தார் மாமுநிகள்.

சரி, இந்த க்ரந்தத்துக்கு ஏன் ஈடு என்ற பெயர் வந்தது?

இதனை அடுத்த இடுகையில் பார்ப்போம்.